Što je infos logo2

INFOS je software koji je namjenjen da ubrza i olakša poslovanje. Nakon instalacije na računar, Vi počinjete dobivati sasvim drugačiji pogled na Vaše poslovanje!

Saznajte više Besplatan demo

 

FISKUS d.o.o.

Kiseljak 71250, P.P. 29,

Draževići 110

tel/fax: +387 (0)30 874-351

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Što je infos logo2

INFOS je software koji je namjenjen da ubrza i olakša poslovanje. Nakon instalacije na računar, Vi počinjete dobivati sasvim drugačiji pogled na Vaše poslovanje!

Saznajte više Besplatan demo

infos logo2

INFOS je software koji je namjenjen da ubrza i olakša poslovanje. Nakon instalacije na računar, Vi počinjete dobivati sasvim drugačiji pogled na Vaše poslovanje!

infos logo2

FISKUS d.o.o.

Kiseljak 71250, P.P. 29

Draževići 110

tel/fax: +387 (0)30 874-351

info@fiskus.ba

+387 (0) 63 167 225