infos logo2

Nudimo Vam softverska rješenja

Koja će automatizovati i olakšati Vaše poslovanje!

Pored standardnih funkcionalnosti i modula finansijsko-računovodstvenog programa (robno i materijalno, KIF, KUF, finansije, fakturisanje, PDV, plate, proizvodnja, stalna sredstva) pruža i veliki broj specifičnosti i mogućnosti za rješavanje problema, i pružanja ključnih informacija za vođenje i praćenje poslovanja.

Besplatan demo

Analitičko definisanje stanja i kretanja svakog pojedinog artikla

PROBLEM

Analitičko definisanje stanja i kretanja svakog pojedinog artikla

RJEŠENJE

Kartica svakog artikla koja pruža informacije o kompletnom kretanju jedne stavke, ulazu i izlazu.

Besplatan demo

Informacije o realizaciji (zaradi, profitu, isplativosti) svake pojedinačne poslovne jedinice

PROBLEM

Informacije o realizaciji (zaradi, profitu, isplativosti) svake pojedinačne poslovne jedinice

RJEŠENJE

Rekapitulacija prodaje po svakoj poslovnoj jedinici pojedinačno, po svakom artiklu.

Besplatan demo

Informacije od kojeg dobavljača nam je roba najprodavanija

PROBLEM

Informacije od kojeg dobavljača nam je roba najprodavanija

RJEŠENJE

Izvještaj o realizaciji prodaje po dobavljačima.

Besplatan demo

Izdavanje A4 fakture u drugoj valuti

PROBLEM

Izdavanje A4 fakture u drugoj valuti

RJEŠENJE

Izvozne fakture prilagođene za rad s fiskalnim uređajem, mogućnost štampanja fakture na fiskalni uređaj u KM-u, a A4 fakture u drugoj valuti.

Besplatan demo

Koji prodajni predstavnik ima najbolju naplatu? Koji ima najneurednije kupce?

PROBLEM

Koji prodajni predstavnik ima najbolju naplatu? Koji ima najneurednije kupce?

RJEŠENJE

Pregled naplate kupaca prema komercijalistima koji ih vode.

Besplatan demo

Koji prodajni predstavnik ima najbolju realizaciju

PROBLEM

Koji prodajni predstavnik ima najbolju realizaciju

RJEŠENJE

Izvještaj realizacije prodaje po komercijalistima/prodajnim predstavnicima (najviša zarada, najviši promet, najviša prodaja slabo prodavanih artikala…)

Besplatan demo

Nedostatak informacija o potraživanjima prema kupcima, stanju njihovog duga, te dugu prema dobavljačima

PROBLEM

Nedostatak informacija o potraživanjima prema kupcima, stanju njihovog duga, te dugu prema dobavljačima

RJEŠENJE:

Ažurno praćenje kartica kupaca i dobavljača automatskim prenosom dugovanja na karticu, samim izdavanjem fakture, dostupnost informacija o potraživanjima i obavezama u realnom vremenu.

Besplatan demo

Nepoznavanje, ili potreba ručnog računanja cijene koštanja gotovih proizvoda prilikom vršenja proizvodnje

PROBLEM

Nepoznavanje, ili potreba ručnog računanja cijene koštanja gotovih proizvoda prilikom vršenja proizvodnje

RJEŠENJE

Automatski obračun i izvještaj cijene koštanja gotovog proizvoda, na osnovu cijena koštanja materijala i normativa utroška tih materijala.

Besplatan demo

Obračun plata

PROBLEM

Obračun plata

RJEŠENJE

Sistem za modul plata, gdje vršenjem obračuna, automatski kreiramo specifikaciju, MIP obrazac, platnu listu radnika te platni spisak po bankama.

Besplatan demo

Operaterska greška unosa dvije šifre za isti artikal

PROBLEM

Operaterska greška unosa dvije šifre za isti artikal

RJEŠENJE

Mogućnost preknjižavanja prometa s artikla na artikal.

Besplatan demo

Operaterska greška unosa dvije šifre za istog komitenta

PROBLEM

Operaterska greška unosa dvije šifre za istog komitenta

RJEŠENJE

Preknjižavanje prometa s komitenta na komitenta.

Besplatan demo

Popis robe i definisanje viška ili manjka

PROBLEM

Popis robe i definisanje viška ili manjka

RJEŠENJE

Kreiranjem popisa robe automatski se kreira i dokument višak ili manjak ovisno o knjigovodstvenom stanju stavki, i stvarnom popisanom stanju.

Besplatan demo

Popunjavanje PDV prijave

PROBLEM

Popunjavanje PDV prijave

RJEŠENJE

Automatsko popunjavanje PDV prijave na osnovu izdatih računa (KIF-ova) i unesenih ulaznih računa (KUF-ova).

Besplatan demo

Praćenje proizvodnje, utrošaka materijala i ulaza gotovih proizvoda

PROBLEM

Praćenje proizvodnje, utrošaka materijala i ulaza gotovih proizvoda

RJEŠENJE

Modul proizvodnje gdje preko radnih naloga vršimo samu proizvodnju, skidamo materijal s jednog skladišta te zadužujemo drugo skladište s gotovim proizvodima, pri tome automatski kreiramo izdatnicu materijala na skladištu materijala, i automatski kreiramo dokument ulaz gotovih proizvoda na skladištu proizvoda.

Besplatan demo

Pregled stanja i definisanje mogućnosti kompenzacija s kupcima/dobaljačima

PROBLEM

Pregled stanja i definisanje mogućnosti kompenzacija s kupcima/dobaljačima

RJEŠENJE

Automatsko praćenje stanja kupaca/dobavljača i automatski prijedlog kompenzacija s istim.

Besplatan demo

Prenos robe s jednog skladišta na drugo, interno

PROBLEM

Prenos robe s jednog skladišta na drugo, interno

RJEŠENJE

Predispozicija/međuskladišnica kao interni dokument kojim se prenosi roba s jednog skladišta na drugo s kompletnom internom popratnom dokumentacijom, gdje se ista kreira automatski kreiranjem predispozicije.

Besplatan demo

Ručno popunjavanje TKM-a

PROBLEM

Ručno popunjavanje TKM-a

RJEŠENJE

Automatski TKM koji se dpopunjava direktno samim izdavanjem računa i zaduživanjem robe putem ulazne kalkulacije.

Besplatan demo

Utvrđivanje stanja kupaca i dobavljača na kraju godine

PROBLEM

Utvrđivanje stanja kupaca i dobavljača na kraju godine

RJEŠENJE

Automatski popunjena i ažurirana forma IOS-a sa iznosima potraživanja/obaveza.

Besplatan demo

PROBLEM

Izdavanje A4 fakture u drugoj valuti

RJEŠENJE

Izvozne fakture prilagođene za rad s fiskalnim uređajem, mogućnost štampanja fakture na fiskalni uređaj u KM-u, a A4 fakture u drugoj valuti.

infos logo2

Nudimo Vam softverska rješenja

Koja će automatizovati i olakšati Vaše poslovanje!

Pored standardnih funkcionalnosti i modula finansijsko-računovodstvenog programa (robno i materijalno, KIF, KUF, finansije, fakturisanje, PDV, plate, proizvodnja, stalna sredstva) pruža i veliki broj specifičnosti i mogućnosti za rješavanje problema, i pružanja ključnih informacija za vođenje i praćenje poslovanja.

Besplatan demo

infos logo2

INFOS je software koji je namjenjen da ubrza i olakša poslovanje. Nakon instalacije na računar, Vi počinjete dobivati sasvim drugačiji pogled na Vaše poslovanje!

infos logo2

FISKUS d.o.o.

Bana Josipa Jelačića 39/2

71250 Kiseljak

tel/fax: +387 (0)30 874 351

info@fiskus.ba

+387 (0) 65 671 012